Gazeta Wyborcza/Rynek Zdrowia | 06-02-2009 09:51

Szczecin: samorząd łączy szpitale i przenosi przychodnie

Opóźnia się termin, w którym radni sejmiku województwa zachodniopomorskiego rozpoczną debatę o ewentualnym połączeniu Specjalistycznego SPZOZ nad Dzieckiem i Młodzieżą w Szczecinie ze Specjalistycznym ZOZ Zdroje Szczecin. Do prac nad projektem sejmik przystąpi 10 marca, tj. miesiąc później, niż planowano. Prawnicy kompletują dokumentację, a menedżerowie ostrzegają, że zwłoka może być kosztowna.

Tak uważa Paweł Gonerko, dyrektor Specjalistycznego SPZOZ nad Dzieckiem i Młodzieżą w Szczecinie,  do niedawna zastępca dyrektora Specjalistycznego ZOZ-u Zdroje Szczecin.

– Na 100 łóżek codziennie połowa stoi pustych – mówi dyrektor. – Szpital ma wykonania na poziomie 55 proc., dług wynoszący ok. 1,5 mln zł i ogromne potrzeby inwestycyjne. Na modernizację i dostosowanie do unijnych standardów potrzebujemy ponad 40 mln zł.

Placówka dostała wprawdzie 1 mln euro z Funduszy Norweskich na budowę nowego oddziału oparzeń, ale połączenie z SZOZ Zdroje może spowodować ich utratę. Na razie nie wiadomo, czy tak będzie. Marek Hok, wicemarszałek województwa wysłał wprawdzie pismo z pytaniem w tej sprawie do resortu zdrowia, nie zasięgnięto jednak żadnych informacji „u źródła”, tj. w obszarze norweskim.

Dyrektor Gonerko jest zdania, że lepiej narazić placówkę na stratę dotacji, niź pozwolić, aby dalej brnęła w kryzys. Oddziały szpitalne powinny przejść do Specjalistycznego ZOZ Zdroje Szczecin. W SSPZOZ nad Dzieckiem i Młodzieżą najsensowniejsze jest utworzenie dziecięcej przychodni specjalistycznej, do której trafią poradnie rozrzucone w różnych częściach miasta, m. in. przy ul. Słowackiego i Janosika.

Przypomnijmy: Specjalistyczny ZOZ Zdroje Szczecin, który miałby przejąć oddziały szpitalne SSPZOZ nad Dzieckiem i Młodzieżą ma obecnie ponad 700 łóżek na oddziałach stacjonarnych i dziennych. Rocznie hospitalizuje około 15 tys. pacjentów. Prowadzi opiekę stacjonarną i ambulatoryjną nad matką i dzieckiem oraz lecznictwo psychiatryczne.W SSPZOZ nad Dzieckiem i Młodzieżą działają oddziały chirurgii dziecięcej, oparzeń, urologii, pediatrii, gastroeneterologii, reumatologii, nefrologii ze stacją dializ,OIT oraz dziecięcy SOR.

Samorząd wojewódzki chce także przenieść do Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego przy ul. Arkońskiej przychodnię wojewódzką z ul. Piłsudskiego.

–  Poradnie przejdą do wyremontowanych pomieszczeń - przekonuje Marek HOK. - Przychodnia była wprawdzie w centrum, ale pacjenci musieli wędrować po mieście na prześwietlenie czy inne badanie, a następnie wracać. Teraz będą mieli wszystko w jednym miejscu. Szpital również zyska, ponieważ będzie miał lepiej wykorzystane poradnie. Do tej pory w niektórych  przyjmowano zaledwie po kilka godzin w tygodniu.

Marek Hok zapowiedział, że w piątek (6 lutego) oficjalnie otwarte zostaną w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy przy ul. Śmiałego poradnie pulmonologiczne przeniesione z likwidowanego przy ul.Janosika Specjalistycznego Wojewódzkiego Zakładu Gruźlicy i Chorób Płuc. Wicemarszałek wyjaśnił, iż zarząd województwa rozważa m.in. zburzenie obiektu i budowę w tym miejscu Urzędu Marszałkowskiego, którego jednostki pracują obecnie w dziewięciu miejscach rozrzuconych po całym mieście.