KG/Rynek Zdrowia | 22-08-2019 08:00

Słupca: w szpitalu powstaną dwie nowe poradnie

W środę (21 sierpnia) w Starostwie Powiatowym w Słupcy, na wniosek starosty Jacka Bartkowiaka, odbyło się posiedzenie Rady Społecznej SP ZOZ w Słupcy, którego celem była propozycja rozszerzenia działalności szpitala o kolejne dwie nowe poradnie: chorób wewnętrznych oraz pediatryczną.

Na wniosek starosty Rada Społeczna SP ZOZ jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała możliwość utworzenia nowych przyszpitalnych poradni. Fot. Archiwum

Jak informuje starostwo, Rada Społeczna SP ZOZ jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała możliwość utworzenia nowych przyszpitalnych poradni, w ramach których będzie możliwość udzielania porad finansowanych ze środków publicznych.

Utworzenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, na którego działalność uzyskano niedawno kontrakt z NFZ oraz propozycja utworzenia poradni chorób wewnętrznych i pediatrycznej wpisują się w zaproponowaną wcześniej przez starostę słupeckiego wizję systematycznego rozszerzania działalności leczniczej SP ZOZ w Słupcy. Dwie nowe, proponowane poradnie są także odpowiedzią na wcześniejsze wnioski mieszkańców powiatu słupeckiego.

Aktualnie trwają także starania o uzyskanie kolejnych kontraktów z NFZ oraz pozyskanie dotacji na zakup nowego sprzętu i aparatury medycznej.