Gazeta Pomorska/Rynek Zdrowia | 16-10-2019 14:05

Rypin: szpital ma gotowy plan naprawczy

SP ZOZ w Rypinie przekazał radnym powiatu rypińskiego plan naprawczy placówki. Prognozuje on zasady funkcjonowania placówki na najbliższe dwa lata, w oparciu o m.in. sprawozdania finansowe, zestawienie kosztów, środków trwałych i zobowiązań.

Fot. Archiwum

O problemach rypińskiej placówki włodarze dowiedzieli się w październiku 2018 r. Wtedy zarząd szpitalem przejęła nowa dyrekcja Roman Wasielewski i Anna Wilkanowska.

Nowi włodarze dopatrzyli się nieprawidłowości (za lata 2016-2018), które następnie potwierdziła kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej. Chodziło m.in. o podwójne fakturowanie. W 2016 roku SP ZOZ miał kilka milionów złotych na plusie, za 2017 rok strata wynosiła już około 3 mln zł, a za 2018 - 4,6 mln zł. Wówczas to SP ZOZ został zobowiązany do sporządzenia planu naprawczego.

Kluczowymi działaniami naprawczymi będą: redukcja zadłużenia finansowego, ograniczenie kosztów i zwiększenie przychodów, działania dla zbilansowania działalności jednostki.

Podstawowym źródłem finansowania pozostanie nadal realizacja kontraktu z NFZ. Dodatkowym źródłem finansowania planu naprawczego powinny być przychody z działalności SP ZOZ. Dlatego też szpital w Rypinie szukać powinien przychodów z usług komercyjnych: ortopedia, rehabilitacja, operacje zaćmy, geriatria, rehabilitacja dorosłych.

Więcej: pomorska.pl