PAP/Rynek Zdrowia | 14-01-2009 10:39

Przewrót informatyczny w gostynińskim szpitalu

Do czerwca tego roku szpital Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gostyninie-Kruku (Mazowieckie) uruchomi nowy system komputerowy, pozwalający na informatyczną identyfikację pacjentów oraz udzielanych im świadczeń podczas pobytu na oddziałach, a także w przychodni.

Dyrektor placówki Zygmunt Burczyński poinfmorował, że uruchomienie wybranego w przetargu systemu kosztować będzie około 250 tys. zł. Umowa obejmuje wdrożenie, szkolenie oraz dostawę licencji.

- Nowy system informatyczny pozwala na monitorowanie pobytu chorych w przychodni lub szpitalu, pełną kontrolę opieki medycznej, a także kontrolę finansów - powiedział Burczyński. – Nowy system zastąpi dotychczas stosowany, który działa od 15 lat.

Gdy pacjent zgłosi się do szpitala, jego wszystkie dane będą wpisywane do komputerowej bazy, potem wydrukowany zostanie specjalny pasek z indywidualnym kodem pacjenta, który będzie skanowany podczas wszystkich procedur związanych z opieką medyczną.

- Z pomocą tego kodu odnotowywane będą wszystkie badania, w tym na przykład RTG, tomograf, badania laboratoryjne oraz przebieg pobytu na oddziale, czyli między innymi jakie procedury były stosowane, czy o odpowiedniej porze podszedł do pacjenta lekarz, czy podano na czas leki. Taki monitoring będzie zmuszał personel medyczny do bycia przy pacjencie zgodnie z przyjętymi normami - wyjaśnił  dyrektor Burczyński. - Po wypisaniu pacjenta, sekretarka medyczna danego oddziału przygotuje rozliczenie, czyli tzw. rachunek zerowy, który trafi do NFZ, gdzie zostanie zweryfikowany, a następnie wróci do naszej placówki z potwierdzeniem, iż jest podstawa do wystawienia rachunku do zapłacenia za świadczone usługi. Dotyczy to także przychodni - dodał Burczyński.

W przyszłości szpital planuje rozbudowę systemu informatycznego, tak by uwzględniał on również monitorowanie pozostałych działów placówki, niezwiązanych bezpośrednio z opieką medyczną, jak m.in.: administracja, kadry i płace. Uruchomienie tych dodatkowych funkcji może kosztować około 150 tys. zł.

Szpital w Gostyninie-Kruku obejmuje świadczeniami zdrowotnymi ponad 80 tys. mieszkańców powiatu gostynińskiego i gmin sąsiednich. Specjalizuje się w zakresie pulmonologii i rehabilitacji pulmonologicznej, kardiologii i rehabilitacji kardiologicznej, interny, neurologii i rehabilitacji neurologicznej, pediatrii i rehabilitacji dziecięcej, rehabilitacji ogólnoustrojowej, chirurgii oraz ginekologii i położnictwa.