nil.org.pl/Rynek Zdrowia | 07-04-2017 21:23

Prezydium NRL wzywa do poparcia obywatelskiego projektu ustawy o wynagrodzeniach

W piątek (7 kwietnia) Prezydium NRL podjęło stanowisko w sprawie projektu rozporządzenia ministra zdrowia dot. medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego, pozytywnie opiniuje przedmiotowy projekt.

Prezydium NRL wystosowało również apel do okręgowych zjazdów lekarzy, okręgowych izb lekarskich oraz lekarzy i lekarzy dentystów o poparcie przygotowanego przez Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy obywatelskiego projektu ustawy o warunkach zatrudnienia w ochronie zdrowia, poprzez aktywny i zorganizowany udział w prowadzonej przez komitet obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej akcji zbierania podpisów poparcia projektu ustawy. Ma ona określić sposób ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Czytaj: www.nil.org.pl