AOTMiT/Rynek Zdrowia | 25-11-2016 13:40

Prezes AOTMiT ws. ustalania taryf dla leczenia szpitalnego

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zaprasza świadczeniodawców do udziału w postępowaniu, które ma wyłonić podmioty realizujące świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych w rodzaju leczenie szpitalne.

Wybrani realizatorzy podpiszą umowy na przygotowanie i przekazywanie Agencji danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń gwarantowanych.

Postępowanie skierowane jest do podmiotów, które nie przekazały danych finansowo- księgowych z medycznych ośrodków powstawania kosztów we wcześniej ogłoszonych i przeprowadzonych przez Agencję postępowaniach tj.: z 11 marca br. (postępowanie nr 9), z 12 lipca br. (postępowanie nr 16) i 28 października br. (postępowanie nr 20).

Więcej: www.aotm.gov.pl