Rzeczpospolita/Rynek Zdrowia | 02-12-2016 09:30

Powstanie ośrodek sekwencjonowania genomu ludzkiego?

Firma Central Europe Genomics Center (CEGC), w której Inno-Gene, giełdowy producent testów DNA, ma 26,5 proc. udziałów, podpisała umowę inwestycyjną z Rubicon Partners Corporate Finance. Celem jest dofinansowanie CEGC na 30 mln zł., które mają zostać przeznaczone na utworzenie ośrodka sekwencjonowania genomu ludzkiego.

Fot. archiwum

Wykonanie badania sekwencjonowania genomu pozwala uzyskać wiedzę o materiale genetycznym, predyspozycjach do chorób czy chorobach warunkowanych genetycznie.

Jak informuje Jacek Wojciechowicz, prezes Inno-Gene oraz członek rady nadzorczej CEGC, na przełomie kwietnia i maja 2017 r. inwestorzy mają dostarczyć spółce kilkanaście milionów złotych, co pozwoli rozpocząć proces wyposażania laboratorium.

Sekwencjonowanie genomu mogłoby się rozpocząć w sierpniu–wrześniu 2017 r a klientami CEGC mają być jednostki naukowe i konsorcja badawczo-rozwojowe.

Więcej: www.rp.pl