NFZ/Rynek Zdrowia | 17-08-2019 09:45

Podlaski NFZ: liczne nieprawidłowości dotyczące sprawozdawczości z SOR

Oddział Funduszu w Białymstoku informuje, że stwierdził liczne nieprawidłowości dotyczące sprawozdawczości w zakresie realizacji świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w szpitalnym oddziale ratunkowym (SOR).

Fot. Archiwum

Liczne nieprawidłowości dotyczące sprawozdawczości w zakresie realizacji świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w szpitalnym oddziale ratunkowym (SOR) uniemożliwiają przeprowadzenie poprawnej analizy przekazywanych przez Świadczeniodawców danych - podaje Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ.

Oddział NFZ wskazuje, że przekazanie przez Świadczeniodawcę niekompletnych dokumentów rozliczeniowych lub przedstawienie dokumentów sporządzonych w sposób nieprawidłowy i nierzetelny może powodować wstrzymanie rozliczenia wykonanych świadczeń.

''W związku z tym wzywamy do zwrócenia uwagi na poprawność danych przekazywanych w raporcie statystycznym, w szczególności w odniesieniu do czasu pobytu pacjenta na SOR, obejmującym dane dotyczące udzielonego świadczenia wskazujące datę, godzinę i minutę w systemie 24-godzinnym:
- przyjęcia pacjenta do szpitalnego oddziału ratunkowego,
- wypisu pacjenta ze szpitalnego oddziału ratunkowego,
- przekazania pacjenta do oddziału szpitalnego - w przypadku udzielania świadczenia przez szpitalny oddział ratunkowy''.

Jednocześnie POW NFZ informuje, że Fundusz planuje w najbliższym czasie rozszerzenie zakresu weryfikacji sprawozdawanych danych przez wdrożenie nowych reguł walidacji i weryfikacji dotyczących danych świadczeń opieki zdrowotnej.

Więcej: nfz-bialystok.pl