Nasz Dziennik/Rynek Zdrowia | 14-04-2009 10:05

PFRON już nie dołoży do samochodu

Blisko 9 tys. osób niepełnosprawnych nie będzie już mogło starać się o dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zakup samochodów. Na początku marca bowiem został zlikwidowany został program, który takie rekompensaty przewidywał.

Program „Sprawny dojazd” gwarantował osobom niepełnosprawnym, w tym również dzieciom i młodzieży, którym zalecana jest rehabilitacja, rekompensatę z tytułu zakupu samochodu osobowego oprzyrządowanego lub też dopłatę do kosztów uzyskania prawa jazdy kategorii B. Można się było ubiegać nawet o 28 tys. złotych. Rocznie o to wsparcie starało się około 9 tys. osób. Program miał być realizowany przez wszystkie oddziały PFRON do końca tego roku. Ale już na początku marca Fundusz go zlikwidował.

– Mieliśmy problemy z pozyskaniem pieniędzy na realizację tego programu – tłumaczył Tomasz Leleno, rzecznik PFRON, w rozmowie z Naszym Dziennikiem. Nie potrafił jednak powiedzieć, czy program zostanie wznowiony.

To nie jedyne utrudnienie, jakie niepełnosprawnym szykują urzędnicy. W tym roku szkolnym Fundusz w znaczny sposób ograniczył pulę pieniędzy na realizację innego programu adresowanego do niepełnosprawnych dzieci. Chodzi tu o program „Uczeń na wsi”, realizowany przez gminne ośrodki pomocy społecznej. W niektórych niedoszacowanie było tak duże, że placówki mogły zrealizować jedynie 42 proc. wszystkich złożonych wniosków.

Dofinansowanie w ramach tego programu obejmuje m.in. zakup środków dydaktycznych, uczestnictwo w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej lub psychicznej (w tym wakacyjne obozy rehabilitacyjne), refundację kosztów związanych z dostępem do internetu, kursów doszkalających w zakresie programu nauczania i kursów językowych. PFRON złożył już wniosek o przesunięcie środków (40 mln zł) do Ministerstwa Pracy.

– Jeżeli resort się na to zgodzi, nie będzie problemów z wyprawką szkolną dla niepełnosprawnych uczniów z terenów wiejskich – zapewnia Tomasz Leleno.

Ale czy się zgodzi? PFRON też nie deklaruje jednoznacznie, że dzięki przesunięciu środków uda się wyrównać różnice w niedofinansowaniu programu w ośrodkach pomocy społecznej. Zapewnia jedynie, że nie zmienią się zasady przyznania dotacji. Wniosek będzie trzeba złożyć do 30 września każdego roku w urzędzie gminy, która kieruje go do centrali PFRON w Warszawie.

– Będziemy cierpliwie czekać na obiecane pieniądze. Czy jednak je dostaniemy? W ubiegłym roku szkolnym PFRON deklarował, że otrzymamy pełna pulę, ściął ją prawie o połowę. Czy teraz historia się nie powtórzy? – pyta pracownik GOPS w Oleśnicy (woj. świętokrzyskie).