Dziennik Gazeta Prawna/Rynek Zdrowia | 06-11-2010 11:32

O sprzedaży długów szpitala zdecyduje samorząd

Wierzytelności szpitali nie będą sprzedawane innym podmiotom bez zgody organu założycielskiego, np. powiatu - przypomina Dziennik Gazeta Prawna.

Handel szpitalnymi długami zostanie ograniczony. Ich zbycie będzie możliwe tylko za zgodą podmiotu, który utworzył SPZOZ. Tak wynika z nowelizacji ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, którą przyjął senat. Teraz trafi ona do podpisu prezydenta.

Obecnie zmiana wierzyciela publicznych szpitali nie wymaga zgody organu nadzorczego.

– Obrót wierzytelnościami powoduje dodatkowe koszty dla zakładów opieki zdrowotnej. Mamy nadzieję, że zmiana ograniczy to zjawisko, bo organ założycielski będzie wydawać zgodę na zmianę wierzyciela dopiero po zaczerpnięciu opinii dyrektora lub kierownika jednostki i po dokładnym przeanalizowaniu sytuacji finansowej zakładu za rok poprzedni – powiedział Michał Okła, senator sprawozdawca noweli.

Przed podjęciem decyzji podmiot, który utworzył szpital, będzie musiał też brać pod uwagę konieczność zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych.

Więcej: www.gazetaprawna.pl