NIL/Rynek Zdrowia | 21-12-2012 10:14

NRL pisze do ministra finansów ws. kas fiskalnych

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej zwrócił się do ministra finansów z prośbą, aby zwolnić lekarzy z obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu przy zastosowaniu kas fiskalnych lub znowelizować obowiązujące przepisy.

Jak informuje Naczelna Izba Lekarska, Maciej Hamankiewicz zwrócił się 20 grudnia br. do ministra finansów Jacka Rostowskiego z prośbą, aby zwolnić lekarzy z obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu przy zastosowaniu kas fiskalnych lub znowelizować obowiązujące przepisy tak, aby obowiązkiem ewidencjonowania obrotu za pomocą kas rejestrujących objęci byli tylko lekarze osiągający znaczne obroty z tytułu wykonywania usług medycznych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Samorząd lekarski wielokrotnie wskazywał, że obowiązujące przez szereg lat zwolnienie lekarzy od obowiązku posiadania kas rejestrujących było uzasadnione, a zarazem nie prowadziło do uszczuplenia dochodów budżetu Państwa.

Zdaniem NRL, obowiązek prowadzenia ewidencji obrotu za pomocą kasy rejestrującej skutkuje koniecznością poniesienia kosztów zakupu urządzenia rejestrującego, generuje koszty jego utrzymania oraz zakłóca przebieg leczenia w sytuacji gdy kasa rejestrująca doznaje awarii.

Więcej: www.nil.org.pl