NFZ/Rynek Zdrowia | 10-04-2013 12:31

NFZ ws. nowelizacji zarządzenia prezesa Funduszu w zakresie programów lekowych

NFZ opublikował zarządzenie Nr 19/2013/DGL prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 10 kwietnia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe).

Dyrektorzy oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia zobowiązani są do wprowadzenia do postanowień umów zawartych ze świadczeniodawcami zmian wynikających z wejścia w życie przepisów zarządzenia.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 marca 2013 r.

Więcej: http://www.nfz.gov.pl/