NFZ/Rynek Zdrowia | 04-04-2011 11:27

NFZ o warunkach umów w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawiła do konsultacji projekt zarządzenia zmieniającego w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna na 2011 rok.

Zarządzenie określa postępowanie w sprawie zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, a także warunki wymagane od świadczeniodawców zainteresowanych zawarciem umowy w tym rodzaju świadczeń oraz warunki dodatkowo oceniane 
w trakcie postępowania prowadzonego w sprawie zawarcia umowy.

Jak informuje NFZ opublikowane zostały jedynie te pliki, które zawierają wprowadzone zmiany. Pozostałe załączniki z obowiązującego zarządzenia pozostają bez zmian. Uwagi do zarządzenia można zgłaszać do 16 kwietnia.

Więcej: www.nfz.gov.pl