PAP/Rynek Zdrowia | 23-05-2019 21:11

NFZ: 373 mln zł dodatkowych środków dla wielkopolskich placówek

Wzrost przychodów ze składki na ubezpieczenie zdrowotne pozwolił przeznaczyć dodatkowe pieniądze na świadczenia opieki zdrowotnej. Zmiana planu finansowego NFZ zakłada przekazanie na ten cel 4,1 mld zł.  Zgodnie z podziałem środków na poszczególne oddziały wojewódzkie, do wielkopolskich placówek mają trafić dodatkowe 373 mln zł.

Na zdj. Agnieszka Pachciarz, dyrektor Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Fot. PTWP

Zwiększenie wycen świadczeń ma nastąpić od 1 lipca 2019 roku. Zmiana związana jest ze zwiększającymi się kosztami udzielania świadczeń i ma umożliwić podniesienie wynagrodzeń personelu medycznego.

Do wielkopolskich placówek mają trafić dodatkowe 373 mln zł. To pieniądze, które zostaną przeznaczone przede wszystkim na wzrost wyceny świadczeń m. in. opieki psychiatrycznej, rehabilitacji, leczenia uzdrowiskowego i innych.

Większe kwoty wynikające ze wzrostu wycen świadczeń udzielanych w Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych i Izbach Przyjęć, gdzie planowany jest największy wzrost procentowy, zasilą głównie budżety szpitali powiatowych, w których realizowane są te zakresy świadczeń.

Od 2019 roku szpitale sieciowe obowiązują też nowe ryczałty, które to zmiany w skali kraju podniosą budżety tych placówek o kwotę 680 mln zł. Dla 49 wielkopolskich szpitali należących do sieci, różnica wartości ryczałtów wyniosła 86 mln zł. Na wzrost ryczałtów składa się wiele elementów, wśród nich są współczynniki korygujące (jakościowe), o które każda placówka sama może się postarać. Współczynniki te mogą podnieść wartość ryczałtu maksymalnie o 5 procent.

- Zdobycie tych „bonusowych” punktów pozwalających podnieść ryczałt wymaga od placówki dobrej organizacji i sprawnego zarządzania - uważa Agnieszka Pachciarz, dyrektor Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. - Wzrost ryczałtów tylko na podstawie współczynników korygujących na rok 2019, wyniósł w Wielkopolsce prawie 37 mln zł. Rekordzista, tylko dzięki tym współczynnikom podniósł swój ryczałt o dziewięć milionów złotych.

Punkty za współczynniki korygujące (jakościowe) można uzyskać między innymi dzięki certyfikatom Ministerstwa Zdrowia wydawanym szpitalnym laboratoriom przez Centrum Monitorowania Jakości, przesuwaniu  ciężaru hospitalizacji na rzecz opieki ambulatoryjnej (lepiej leczyć  pacjentów w poradniach niż na oddziałach szpitalnych), czy skróceniu kolejek do poradni specjalistycznych.