KL/Rynek Zdrowia | 22-02-2011 16:01

Małopolska: obawiają się zamieszania z nocną opieką lekarską

Nowe zasady funkcjonowania nocnej i świątecznej opieki medycznej spowodują m.in. zmniejszenie liczby przychodni w niektórych rejonach w Małopolsce. NFZ zapewnia, że zmiany będą korzystne dla pacjentów, ale świadczeniodawcy boją się bałaganu.

Na czym polegają zmiany? Zlikwidowany zostanie obowiązek rejonizacji, pacjenci będą mogli wybierać lecznicę, w której chcą skorzystać z nocnej i świątecznej pomocy medycznej. - Województwo małopolskie podzielono na rejony od 50 do 150 tys. mieszkańców. Dla tych obszarów zostały ogłoszone konkursy na świadczenie usług w ramach nocnej opieki lekarskiej - wyjaśnia portalowi rynekzdrowia.pl Aleksandra Kwiecień z biura prasowego MOW NFZ.

Dla każdego obszaru zostanie wyznaczony jeden świadczeniodawca. Zgodnie z przepisami będzie to jeden lekarz i jedna pielęgniarka na 50 tys. pacjentów. Wyodrębnione rejony nie muszą pokrywać się z granicami administracyjnymi powiatów czy miast. Takie rozwiązanie ma zapewnić równy dostęp do opieki lekarskiej wszystkim mieszkańcom.

Do tej pory zdarzało się, że w jednej części miasta dyżurowało kilka przychodni a w innej żadna.
W efekcie w Krakowie liczba dyżurujących przychodni uległa zmniejszeniu. Z 14 takich punktów w mieście pozostanie jedynie 9. Jak zapewnia NFZ, usługi zostały jednak uporządkowane i teraz lecznice będą obsługiwać podobną liczbę chorych.

Placówki, które wygrały konkursy na nocną opiekę lekarską, boją się zamieszania, jakie może wprowadzić reorganizacja. 

-
 Sama idea przydziału placówkom odpowiedniej liczby pacjentów nie byłaby złym rozwiązaniem, gdyby nie fakt, że geograficzna rozpiętość niektórych rejonów jest tak duża, że droga pacjenta do przychodni niekiedy wymaga dalekiej podróży. Mamy przypadki gmin leżących pod Krakowem, które nocną opiekę medyczną mają w mieście, chociaż nie są z nim dobrze skomunikowane  – przyznaje portalowi rynekzdrowia.pl Tomasz Walasek, prezes NZOZ Kraków Południe.

J
ego zdaniem w związku z dowolnością wyboru lecznicy  pacjenci będą wybierali te położone w najlepszym ciągu komunikacyjnym. - Do tego dochodzi fakt większej renomy niektórych placówek. Nie ma więc mowy o równym przerobie lecznic. Przychodnie z większym obłożeniem będą dostawać tyle samo pieniędzy, co te z małym. I tu będą rodzić się frustracje – zaznacza.

Do końca tygodnia Małopolski OW NFZ powinien rozstrzygnąć ostatnie konkursy na świadczenie usług nocnej i świątecznej opieki medycznej. Jak nowy system w praktyce będzie funkcjonował? Dowiemy się już w marcu.