MZ/Rynek Zdrowia | 03-03-2017 16:18

MZ ws. wyniku oceny formalnej oferty w ramach realizacji Narodowego Programu Zdrowia

Ministerstwo Zdrowia opublikowało w piątek (3 marca) informację nt. wyniku oceny formalnej oferty w ramach realizacji Narodowego Programu Zdrowia.

Komisja Konkursowa, powołana do rozpatrzenia ofert konkursowych w ramach realizacji rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (Dz. U. poz. 1492) ogłosiła listę ofert spełniających wymagania formalne, listę ofert niespełniających wymagań formalnych wraz ze wskazaniem braków formalnych oraz informacją dotyczącą terminu na uzupełnienie tych braków.

Na konkursy wpłynęły łącznie 4 oferty.

Więcej: mz.gov.pl