RCL/Rynek Zdrowia | 03-12-2019 09:15

MZ ws. wynagrodzeń podmiotów leczniczych będącymi jednostkami budżetowymi

Ministerstwo Zdrowia opublikowało w poniedziałek (2 grudnia) na stronie Rządowego Centrum Legislacji projekt rozporządzenia dotyczącego warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej.

FOT. Arch. RZ; zdjęcie ilustracyjne

Projektowane rozporządzenie ustala minimalne miesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego w poszczególnych kategoriach zaszeregowania pracowników jednostek budżetowych, które wymagają dostosowania do kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020, które będzie wynosiło 2600 zł. Rozporządzenie zakłada również, że przy obliczaniu minimalnego wynagrodzenia nie uwzględniać się będzie dodatku za staż pracy.

Regulacja przewiduje podniesienie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego, tak aby były one nie niższe niż powszechna płaca minimalna w 2020 r. Dodatkowo podwyższeniu ulegają maksymalne stawki wynagrodzeń zasadniczych w sposób umożliwiający realizację przepisów ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r., zgodnie z którymi na dzień 1 lipca 2020 r. wynagrodzenie zasadnicze pracownika wykonującego zawód medyczny podwyższa się co najmniej o 20 % kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy najniższym wynagrodzeniem zasadniczym a wynagrodzeniem zasadniczym.

Jak podkreślono w projekcie podwyższenie maksymalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego w tabeli nie spowoduje automatycznego wzrostu wynagrodzeń pracowników z uwagi na fakt, że nie obliguje pracodawcy, a jedynie daje możliwość ustalenia wyższych wynagrodzeń a podwyższenie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nie spowoduje dodatkowych skutków finansowych, tj. mieścić się będzie w ramach planowanych limitów wynagrodzeń dla poszczególnych jednostek.

Więcej: legislacja.rcl.gov.pl