Onet/Rynek Zdrowia | 15-05-2017 12:53

Lubuskie szpitale z najmniejszym długiem na jednego mieszkańca

Szpitale w Lubuskiem mają najmniejsze zobowiązania finansowe spośród wszystkich regionów w Polsce, w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

FOT. Fotolia; zdjęcie ilustacyjne

Ministerstwo Zdrowia przedstawiło dane dotyczące zobowiązań finansowych publicznych szpitali. Z zestawienia wynika, że szpitale w Lubuskiem radzą sobie coraz lepiej.

Dane wskazują, że każdy mieszkaniec regionu na spłatę szpitalnych długów musiałby wydać 62 zł. Dla porównania na mieszkańców woj. lubelskiego przypada kwota aż 480 zł.

Z końcem zeszłego roku zobowiązania lubuskich szpitali wyniosły 45 mln zł. Wliczono w to zobowiązania długo- i krótkoterminowe. 

Więcej: lubuskie.onet.pl