DM/Rynek Zdrowia | 19-05-2011 12:57

Lubelskie: 16 placówek ukaranych po kontrolach NFZ

Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ w 16 przypadkach nałożył po kontrolach na przychodnie kary umowne. Wysokość kar kształtowała się na poziomie od kilkuset do kilku tysięcy złotych.

Jak informuje w rozmowie z portalem rynekzdrowia.pl Małgorzata Bartoszek, rzecznik Lubelskiego OW NFZ, celem kontroli było porównanie danych zawartych w ofertach i w umowach ze stanem faktycznym. Kontrole odbywały się w zakresie sprawdzenia harmonogramów pracy poradni, informacji dla ubezpieczonych, wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną oraz dostępności przychodni dla osób niepełnosprawnych.

- W większości przypadków kontrole dotyczyły placówek udzielających świadczeń w trybie ambulatoryjnym - mówi nam Małgorzata Bartoszek. - Nieprawidłowości, które stwierdzali kontrolerzy Funduszu, dotyczyły między innymi niezgodnych z zawartą umową kwalifikacji personelu - dodaje rzecznik.

Kontrolerzy stwierdzali też niezgodności w przypadku wykazu personelu oraz harmonogramu pracy i wyposażenia w sprzęt medyczny. Często brakowało też w poradniach informacji dotyczących pracy poradni i personelu udzielającego świadczeń oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Kontrole w placowkach są prowadzone cały czas, a w okresie od stycznia do kwietnia b.r. sprawdzono 154 świadczeniodawców.

Jak informuje nas Małgorzata Bartoszek, od marca NFZ skontrolował już wszystkie  placówki prowadzące w województwie lubelskim punkty nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

- Stwierdzono wiele nieprawidłowości, jednak w większości przypadków dotyczyły one błędnej interpretacji przepisów - mówi nam rzecznik. I wyjaśnia, że Lubelski OW NFZ potraktował kontrole instruktażowo. Przekazane zostały zalecenia pokontrolne do których placówki muszą się zastosować.