Dziennik Łódzki/Rynek Zdrowia | 24-04-2017 18:10

Łódź: NFZ umorzył długi nieubezpieczonych

Dzięki abolicji Narodowy Fundusz Zdrowia umorzył długi nieubezpieczonych. Niektórzy mieli do oddania nawet kilkanaście tysięcy złotych za leczenie.

Łódź: NFZ umorzył długi nieubezpieczonych. Fot. Fotolia

Przepisy o abolicji dla osób, które wstecznie zgłoszą się do ubezpieczenia zdrowotnego weszły na początku roku. Dzięki nim, w określonych przypadkach, można było uniknąć windykacji kosztów za leczenie i refundację leków. Najczęściej chodziło o członków rodziny osoby ubezpieczonej, którzy nie zostali przez nią zgłoszeni do ubezpieczenia.

Na zgłoszenie i załatwienie formalności w oddziale KRUS lub ZUS był czas do 12 kwietnia. Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ wysłał kilkanaście tysięcy pism do osób, którym system e-WUŚ nie potwierdził prawa do bezpłatnego leczenia, a także wobec których toczyło się już postępowanie egzekucyjne.

W salach obsługi NFZ w Łodzi i w delegaturach obsługiwano dziennie ok. 150 osób, które przyszły wyjaśnić swoją sytuację ubezpieczeniową. Dodatkowo odbierano każdego dnia ok. 200 telefonów.

W sumie w sprawie wyjaśnienia zaległości w płatnościach za leczenie zgłosiło się ok. 6 tys. osób. Połowa z nich złożyła wniosek o wskazanie okresów braku ubezpieczenia, a wiele osób przedstawiło dokumenty umożliwiające natychmiastowe uporządkowanie tej sprawy.

Łączna wartość umorzonych przez Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ długów wynosi 138 tys. 940 zł. 

Więcej: www.dzienniklodzki.pl