kielce.gazeta.pl/Rynek Zdrowia | 18-08-2015 12:28

Kielce: szpital ma problemy finansowe - dyrektor prosi o oszczędności

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach rozesłał do swoich podwładnych pismo z prośbą o oszczędności z uwagi na trudną sytuację finansową, która zagraża bieżącemu funkcjonowaniu lecznicy.

Obecna sytuacja finansowa szpitala zagraża jego bieżącemu funkcjonowaniu Fot. Archiwum Rz

Zapowiada również spotkanie z ordynatorami i koordynatorami oddziałów na temat "racjonalizacji polityki finansowej poszczególnych komórek organizacyjnych w związku z trudną sytuacją finansową” - informuje Gazeta Wyborcza.

Dyrekcja proponuje w programie naprawczym m.in. likwidację stanowiska zastępcy oddziałowej na wszystkich oddziałach oraz zrestrukturyzowanie czasu hospitalizacji do niezbędnego minimum bez pominięcia jakości świadczonych usług medycznych.

Więcej: www.kielce.gazeta.pl