KIDL/Rynek Zdrowia | 18-12-2012 16:19

KIDL: nagroda za uzyskanie tytułu specjalisty

KIDL poinformowała 18 grudnia na swej stronie internetowej o uchwale nr 78/III/2012 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z 17 grudnia 2012 r. w kwestii dotyczącej nagród za uzyskanie tytułu specjalisty.

Wyjaśniono, że prawo wystąpienia z wnioskiem o przyznanie nagrody mają diagności laboratoryjni, którzy począwszy od 19 marca 2012 r. uzyskali tytuł specjalisty w jednej z dziedzin wskazanych w rozporządzeniu ministra zdrowia.

Wnioski zostaną rozpatrzone po jesiennej sesji egzaminacyjnej. Określenie wysokości nagrody nastąpi przez podzielenie kwoty przeznaczonej w budżecie na ten cel, tj. 190 tys. zł, przez liczbę złożonych wniosków z zastrzeżeniem, że jej wysokość dla jednego specjalisty nie przekroczy 1000 zł.

Więcej: www.kidl.org.pl