MZ, LJ/ Rynek Zdrowia | 19-01-2009 12:39

Euro na zdrowie, czyli jak pozyskiwać fundusze z UE - kliknij

Możliwości finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych i szkoleniowych w zakresie ochrony zdrowia w ramach funduszy strukturalnych UE w latach 2007-2013 to temat projektu

Przedsięwzięcie realizuje Ministerstwo Zdrowia wspólnie z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest przekazanie uczestnikom kompletnej wiedzy na temat możliwości dofinansowania projektów zarówno inwestycyjnych, jak też szkoleniowych o charakterze edukacyjno-informacyjnym oraz przygotowanie ich do samodzielnego sporządzenia dokumentacji aplikacyjnej w zakresie przedsięwzięć związanych z ochroną zdrowia współfinansowanych ze środków funduszy europejskich, a w szczególności z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z Regionalnych Programów Operacyjnych.

Na projekt składa się 16 bezpłatnych dwudniowych seminariów szkoleniowych realizowanych dla każdego województwa, obejmujących zarówno teoretyczne, jak i praktyczne kwestie związane z ubieganiem się o dofinansowanie z funduszy europejskich.

Więcej informacji na stronie: www.euronazdrowie.pl