MSX/Rynek Zdrowia | 07-12-2012 09:34

Elbląg: miasto szuka dyrektorów dla swoich szpitali

Urząd miasta poszukuje dyrektorów SP ZOZ Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II, oraz dyrektora i jego zastępcy do Elbląskiego Szpitala Specjalistycznego z Przychodnią SP ZOZ (dawny szpital wojskowy). Uchwały w tej sprawie zapadły 27 listopada. Kandydaci mają czas na złożenie dokumentów do 29 grudnia.

29 listopada rada miasta rozpisała konkursy na wymienione stanowiska.

Idealni kandydaci powinni posiadać wykształcenie wyższe, wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków kierownika oraz co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy.

W wypadku ubiegania się o stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa w szpitalu miejskim kandydat musi być lekarzem posiadającym prawo wykonywania zawodu w Rzeczypospolitej Polskiej, mieć tytuł specjalisty w określonej dziedzinie medycyny lub specjalizację II stopnia w odpowiedniej dziedzinie medycyny oraz co najmniej ośmioletni staż pracy w zawodzie.

Dokumenty należy składać w Urzędzie Miejskim przy ul. Łączności 1. Komisja konkursowa rozpatrzy zgłoszone kandydatury w terminie 60 dni od daty ukazania się ogłoszenia, czyli od 29 listopada.

Kandydaci mają możliwość zapoznania się z materiałami informacyjnymi o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym placówek w Departamencie Społecznym UM.