AOTMiT/Rynek Zdrowia | 18-09-2018 14:22

AOTMiT o taryfikacji diagnostyki onkologicznej i pomostowania naczyń wieńcowych

W Biuletynie Informacji Publicznej AOTMiT w poniedziałek (17 września) opublikowano raporty ws. ustalenia taryfy świadczeń z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz leczenia szpitalnego. Chodzi świadczenia gwarantowane w obszarze: choroby nowotworowe - pakiety diagnostyczne oraz zabiegi pomostowania naczyń wieńcowych finansowane w ramach grup JGP: E04-E07.

FOT. Fotolia; zdjęcie ilustacyjne

Do raportu w sprawie ustalenia taryfy świadczeń można zgłaszać uwagi w terminie 7 dni od dnia jego opublikowania, tj. do 24 września 2018 roku. Należy je przesłać na adres: taryfa.uwagi@aotm.gov.pl.

Uwagi, oprócz przesłania droga elektroniczną, należy wraz z wypełnionym i własnoręcznie podpisanym oświadczeniem o konflikcie interesów złożyć w siedzibie Agencji lub przesłać pocztą.

Zgłoszone uwagi zostaną przekazane Radzie do spraw Taryfikacji i poddane analizie w ramach dialogu z przedstawicielami środowiska, zainteresowanymi daną taryfą świadczeń. W dalszej kolejności Rada wyda stanowisko na podstawie art. 31lb ust. 2 ustawy o świadczeniach.

Więcej: www.bipold.aotm.gov.pl