MSX/Rynek Zdrowia | 16-01-2017 13:58

URPL: nowa kampania zgłaszania działań niepożądanych

W poniedziałek (16 stycznia) na stronie internetowej URPL i w mediach społecznościowych pojawi się kolejny, już trzeci spot propagujący zgłaszanie działań niepożądanych przez pacjentów.

Grzegorz Cessak, prezes URPL podkreśla, że działania Urzędu przynoszą skutek. W zeszłym roku o 30 procent więcej pacjentów niż rok wcześniej zgłosiło działania niepożądane leków do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Zgłaszanie działań niepożądanych jest bardzo ważne. Dzięki temu leki, które się stosuje stają się coraz bardziej bezpieczne. Każde takie zgłoszenie jest analizowane przez ekspertów i wzbogaca wiedzę o działaniu i skuteczności, a szczególnie o bezpieczeństwie produktów leczniczych.

W Polsce zgłaszania działań niepożądanych przez pacjentów jest wciąż nowością. Stąd też nowa kampania. W zeszłym roku do URPL zgłoszono 18677 działań niepożądanych. Uwagi pacjentów stanowiły w tej licznie mniejszość.

Wcześniej mogli to robić wyłącznie fachowi pracownicy systemu ochrony zdrowia. Jednak zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady od 13 listopada 2013 roku, każdy pacjent ma prawo opisać i zgłosić działanie niepożądane, które wystąpiło u niego lub osoby, którą się opiekuje, na przykład dziecka, czy osoby niepełnosprawnej.

Urząd przypomina, że formularze zgłoszeń dostępne są na stronie internetowej URPL. Zgłoszenia można dokonać także telefonicznie, faksem lub przez aplikacje mobilną Mobit Skaner.

URPL analizując zgłoszone działanie niepożądane zwraca uwagę na dwa aspekty: po pierwsze, czy jest to nowe działanie niepożądane, po drugie bada zmienność, czyli częstość występowania badanego skutku ubocznego.

W przypadku zidentyfikowania nowego sygnału lub zmiany częstotliwości występowania danego działania niepożądanego prezes Urzędu wzywa podmioty odpowiedzialne do wprowadzenia stosownych zmian do dokumentacji  produktu leczniczego, w tym do jego ulotki i charakterystyki.

Warto także zaznaczyć, że w chwili obecnej mechanizm zbierania danych o działaniach niepożądanych, ich analizowanie i wprowadzanie zmian do dokumentacji produktów leczniczych stosowanych u ludzi odbywa się w jednolity sposób na terenie całej UE.

Wszystkie zgłoszenia działań niepożądanych wprowadzane są do Europejskiej bazy EudraVigilance, dzięki czemu możliwe jest zapewnienie jeszcze lepszej kontroli nad bezpieczeństwem farmakoterapii.