LJ/ Rynek Zdrowia | 12-09-2008 11:37

Rekomendacje Agencji Oceny Technologii Medycznych na nowych zasadach

Obowiązuje już nowe zarządzenie w sprawie funkcjonowania Agencji Oceny Technologii Medycznych podpisane 10 września 2008 roku przez minister zdrowia Ewę Kopacz.

Celem nowych przepisów jest usprawnienie pracy Agencji i przyspieszenie wydawania rekomendacji.

Nowością jest rodzaj opracowywanych przez AOTM rekomendacji. Do tej pory Rada Konsultacyjna Agencji wydawała albo negatywne, albo pozytywne rekomendacje. Teraz będzie aż osiem ich typów, m. in. warunkowe, tymczasowe, zwiększające lub zmniejszające finansowanie technologii medycznych ze środków publicznych.

Zwiększy się także liczba członków Rady Konsultacyjnej. Do tej pory było ich ośmiu, teraz w skład Rady wchodzić będzie od 10 do 15 członków.

Członków Rady powołuje i odwołuje minister zdrowia, po jednym kandydacie wskazują Konferencja Rektorów Uczelni Medycznych, Naczelna Rada Aptekarska, Naczelna Rada Lekarska i NFZ.