PWX/Rynek Zdrowia | 11-05-2017 17:43

QuintilesIMS o sprzedaży aptecznej w I kwartale 2017 roku

Całkowita wartość sprzedaży aptecznej liczona w cenach detalicznych, w I kwartale 2017 r. wyniosła 8,5 mld zł, co oznacza wzrost o 6,0 proc., czyli o blisko 483 mln zł więcej niż w I kwartale 2016 r.

Kwota wzrostu w znacznym stopniu (60 proc.) została wygenerowana przez segment leków i produktów dostępnych bez recepty. Fot. archiwum

Kwota wzrostu w znacznym stopniu (60 proc.) została wygenerowana przez segment leków i produktów dostępnych bez recepty. Udział wartościowy tego segmentu w rynku aptecznym wyniósł 44,6 proc., co oznacza zmianę o 1 p.p. względem I kw. 2016 roku - podano w informacji dla mediów opartej o podsumowanie sprzedaży przygotowane przez QuintilesIMS.

Istotnym czynnikiem, który wpłynął na wzrost segmentu na poziomie +8,2 proc. była wysoka wartość preparatów stosowanych w leczeniu infekcji dróg oddechowych. Zwiększyła ona wielkość rynku o ponad 130 mln zł.

Drugim, ważnym czynnikiem był wpływ nowych brandów, które nie były obecne na tym rynku w I kw. 2016 r. Przyniosły one łącznie sprzedaż w wysokości ponad 120 mln zł. Najistotniejsze z nich, pod względem wartości sprzedaży, to produkty, które już wcześniej były dostępne na rynku, ale w segmencie leków na receptę.

Początek 2017 r. to także wyższa w porównaniu z I kw. 2016 r. dynamika segmentu leków Rx refundowanych, która wyniosła 3,6 proc. (w ujęciu wartościowym) - podaje QuintilesIMS.

Głównymi czynnikami kształtującymi ten segment rynku były: wzrost konsumpcji leków (+3,1 proc. rdr) - głównie tych związanych z leczeniem infekcji, oraz umiarkowany wpływ zmiany cen leków refundowanych.

W odróżnieniu od roku poprzedniego, obecnie większość podmiotów działających na rynku leków refundowanych ma obowiązujące decyzje refundacyjne, więc nie ma efektu renegocjacji, czyli obniżania cen zbytu lub wychodzenia z list refundacyjnych.

Z analizy QuintilesIMS wynika, że pozytywny wpływ na rozwój segmentu leków refundowanych miało również wprowadzenie w 2016 r. listy bezpłatnych leków dostępnych dla pacjentów powyżej 75 roku życia. W I kw. 2017 r. tempo wzrostu sprzedaży tych leków było prawie dwukrotnie wyższe od dynamiki segmentu leków refundowanych i osiągnęło poziom 6,2 proc.

Należy się spodziewać, iż wysoki wzrost sprzedaży leków w ramach projektu "Leki 75+" utrzyma się w kolejnych miesiącach, głównie w wyniku rozszerzania listy o kolejne substancje czynne stosowane w chorobach serca i nadciśnieniu.

Hamująco na rynek leków refundowanych (strata blisko 35 mln zł) wpłynęły zmiany związane z przeniesieniem leków zawierających substancje czynne stymulujące granulopoeze - pegfilgrastim, lipegfilgrastim do rynku szpitalnego, gdzie są dostępne bezpłatnie dla pacjenta.