URPL/ Rynek Zdrowia | 25-03-2013 10:01

Posiedzenie Rady Zarządzającej Europejskiej Agencji Leków

W dniach 20-21 marca 2013 roku w siedzibie EMA w Londynie odbyło się 79. posiedzenie Rady Zarządzającej Europejskiej Agencji Leków.

W pierwszym dniu poddano dyskusji wzajemne oddziaływanie na siebie systemu regulatorowego i nauki oraz czynników mających wpływ na trwałość europejskiego systemu rejestracji i nadzoru nad bezpieczeństwem leków.

Drugiego dnia obok stałych punktów obrad takich jak: wystąpienia dyrektora zarządzającego Europejskiej Agencji Leków, raportu Komisji Europejskiej oraz raportu Szefów Agencji Leków, ze szczególną uwagą omówiono program prac EMA wraz z projektem budżetu na 2014 r., temat opłat związanych z oceną produktów leczniczych jak też implementacji legislacji pharmacovigilance.

Więcej: http://www.urpl.gov.pl/