LJ/ Rynek Zdrowia | 05-11-2008 15:53

Ponowna rejestracja leków dobiega końca

Z danych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, wg stanu na 31 października br., wynika, że postępowanie harmonizacyjne dokumentacji rejestracyjnej zakończono w przypadku 5258 leków. Składanie wniosków o przedłużenie rejestracji produktu jest konieczne z uwagi na dostosowanie polskiego prawa do prawodawstwa UE.

Najwięcej zakończonych postępowań dotyczy leków syntetycznych (78 proc. – 3687). Ocena wniosków dotyczących leków roślinnych została zakończona w 65 proc., weterynaryjnych – w 55 proc.

Przypomnijmy, że do 30 czerwca 2008 roku, kiedy minął termin składania dokumentacji harmonizacyjnej, do Urzędu przekazano 7304 dokumentacji. Dokumentacja nie wpłynęła w przypadku 1462 leków.

Produkty wprowadzone do obrotu, których producenci nie złożyli wniosków o przedłużenie rejestracji, będą stopniowo wycofywane z rynku, wraz z upływem terminu ich ważności.

- Taka zamiana leków na rynku nie jest niczym nadzwyczajnym – podsumowuje Wojciech Łuszczyna z URPL. – Przez ostatnie 50-60 lat, zmianie uległo 97 proc. zawartości całej farmakopei.