Nowiny/Rynek Zdrowia | 23-01-2015 16:53

Podkarpackie: brakuje leków dla chorych na Parkinsona

Osoby z chorobą Parkinsona z regionu Podkarpacia mogą mieć problem z zakupem leków. W województwie zaczyna też brakować leków przeciwzakrzepowych, przeciwpadaczkowych, insuliny.

Problemy mogą być nawet z preparatami do inhalacji na rozszerzenie oskrzeli. 

Madoparu stosowanego przy leczeniu Parkinsona w aptekach brakuje już od kilku miesięcy. I nie wiadomo, czy i kiedy w ogóle będzie dostępny w hurtowniach. 

Pacjentom pomaga Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Rzeszowie, który stara się lokalizować brakujące leki.

Za braki leków, o czym rynekzdrowia.pl pisał już wielokrotnie, winieni są właściciele hurtowni i aptek stosujący nielegalny tzw. odwrócony łańcuch dystrybucji leków.

Ograniczenie możliwości wywozu leków z Polski w sytuacji ich braku lub utrudnionej dostępności dla pacjentów w naszym kraju zakłada projekt noweli Prawa farmaceutycznego zgłoszony przez posłów PO w grudniu 2014 r.

W ocenie wnioskodawców, uchwalenie noweli ma rozwiązać problem niekontrolowanego wywozu z Polski leków, wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia.

Chodzi o sytuacje, gdy hurtownie i część aptek w ramach importu równoległego sprzedają niektóre leki do krajów sąsiednich, tam gdzie ceny są znacznie wyższe niż w Polsce - np. do Austrii czy Niemiec; nierzadko hurtownia odmawia sprzedaży aptece w Polsce, jednocześnie sprzedając ten sam lek hurtowni za granicą.

Projekt nowelizacji Prawa farmaceutycznego wprowadza procedurę kontrolowanego wywozu leków przez hurtownika. W tym celu wprowadzony ma zostać obowiązek zgłoszenia inspekcji farmaceutycznej zamiaru wywozu leku za granicę.

W przypadku zagrożenia brakiem dostępności produktu leczniczego Główny Inspektor Farmaceutyczny miałby obowiązek zgłosić sprzeciw w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia. Hurtownik mógłby dokonać wywozu tylko w przypadku braku sprzeciwu GIF.

Wywóz leków bez uprzedniego zgłoszenia albo wbrew sprzeciwowi inspekcji farmaceutycznej będzie karany. Kara będzie mogła wynosić do 5 proc. wartości rocznego obrotu netto.

Więcej: www.nowiny24.pl