NFZ/Rynek Zdrowia | 09-04-2013 12:19

NFZ wydał już 1,5 mld zł na refundację w styczniu i lutym br.

Centrala NFZ opublikowała we wtorek (9 kwietnia) okresową informację o wielkości kwoty refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, a także podała procentowe wykonanie całkowitego budżetu na refundację.

Planowany całkowity budżet na refundację na 2013 rok wynosi 10 901 083 zł. Poniesione przez Narodowy Fundusz Zdrowia w okresie styczeń-luty 2013 r. koszty całkowitego budżetu na refundację osiągnęły wartość 1 496 629 zł, co stanowiło 13,73 proc. wykonania całkowitego budżetu na refundację:

Więcej: www.nfz.gov.pl