MZ/Rynek Zdrowia | 20-02-2017 17:20

MZ: projekt zmian w wykazie leków refundowanych

Na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia opublikowany został projekt zmian w wykazie leków refundowanych, który wejdzie w życie 1 marca 2017 r.

W porównaniu do poprzedniego obwieszczenia, obowiązującego od 1 stycznia 2017 r., projekt zawiera dodanych 69 produktów leczniczych, w tym 59 produktów leczniczych w ramach listy aptecznej jeden wyrób medyczny, 6 produktów leczniczych w ramach katalogu chemioterapii, 3 produkty lecznicze w ramach programów lekowych.

Dla 64 produktów obniżono urzędowe ceny zbytu, w tym dla 64 produktów w ramach listy aptecznej (od 130,68 zł do 0,02 zł). Dla 5 produktów podwyższono urzędowe ceny zbytu.

Dla 266 produktów spadnie dopłata pacjenta (od 76,84 zł do 1 gr). Dla 341 produktów wzrośnie dopłata pacjenta (od 1 gr do 33,90 zł). Dla 476 produktów spadną ceny detaliczne brutto (od 138,93 zł do 1 gr). Dla 82 produktów wzrosną ceny detaliczne brutto (od 1 gr do 364,28 zł).

W związku z wpłynięciem wniosków o skrócenie terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych lub upłynięciem terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych lub odmową refundacji na kolejny okres w XXX obwieszczeniu nie znajdzie się 30 produktów leczniczych obecnych w poprzednim obwieszczeniu.

Więcej: www.mz.gov.pl