rcl.gov.pl/Rynek Zdrowia | 02-01-2017 15:26

MZ: projekt rozporządzenia dotyczącego klasyfikacji produktów leczniczych

2 stycznia MZ skierowało do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie kryteriów klasyfikacji produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych.

Rozporządzenie klasyfikuje jakie produkty mogą być dostępne w obrocie w sklepach ogólnodostępnych oraz w sklepach specjalistycznego zaopatrzenia medycznego. Jak podaje resort, termin zgłaszania uwag mija 24 stycznia br.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Więcej: legislacja.rcl.gov.pl