MZ/Rynek Zdrowia | 13-07-2015 11:44

MZ podało listę 257 produktów leczniczych i wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności

W Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia z 12 lipca 2015 r. opublikowano obwieszenie w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wykaz produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności ustalono w oparciu o art. 78a ust. 14 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne.

Wykaz 257 produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamieszczono w załączniku do obwieszczenia.

Czytaj: www.mz.gov.pl