KR/Rynek Zdrowia | 15-04-2011 16:44

Infarma: ustawa refundacyjna zwiększy zjawisko eksportu równoległego

Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych Infarma przedstawił stanowisko nawiązujące do decyzji GIF o zamknięciu kilku hurtowni farmaceutycznych.

Główny Inspektor Farmaceutyczny zdecydował o zamknięciu czterech hurtowni, które miały nielegalnie skupować od aptek m.in. leki przeciwzakrzepowe i zapobiegające odrzuceniu przeszczepów.

W nawiązaniu do tej decyzji Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych Infarma przedstawia swoje stanowisko w tej sprawie. W piśmie prezentuje opinię, że „nowa ustawa refundacyjna zwiększy zjawisko eksportu równoległego i pogłębi braki w dostępności leków dla pacjentów”.

Związek zwraca uwagę, że eksport równoległy jest zagrożeniem dla dostępności leków innowacyjnych.

„Problem eksportu równoległego i związanego z nim ograniczenia dostępności leków dla pacjentów w największym stopniu dotyczy leków innowacyjnych. Zjawisko to wywołują różnice w cenach leków miedzy Polską a resztą Europy. Wartość eksportu równoległego skokowo rosła w ostatnich latach wynosząc w 2010 roku ponad 800 mln zł. Dla hurtowni prowadzących tego rodzaju działalność, eksport równoległy stanowi źródło znaczących przychodów. Ze względu na unijne prawo chroniące konkurencję, producenci nie mogą podejmować prób regulowania dostaw na rynek krajowy, czyli na przykład nakazać hurtowni sprzedaży wyłącznie do aptek i w ten sposób zapewnić dostępności leku dla pacjenta” - czytamy w stanowisku.

Infarma podkreśla, iż wielokrotnie informowała o problemach związanych z eksportem równoległym w Polsce. Wyraża obawę, że po wejściu w życie nowej ustawy refundacyjnej, zjawisko to będzie się pogłębiać powodując ograniczenia w dostępności leków w aptekach.

„Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa ceny leków refundowanych w Polsce maja być usztywnione i obniżone. Obniżona zostanie blisko o połowę marża dla hurtowni. Przy ogromnej dysproporcji cen miedzy rynkiem polskim a europejskimi oraz ograniczeniu przychodów z rynku polskiego, dla hurtowni opłacalne będzie przekierowanie swojej działalności w większym stopniu na eksport równoległy” - ostrzega Inframa.

Związek zwraca uwagę, że ustawa nie zawiera innych mechanizmów, które chroniłyby rynek przed wywozem leków. Wprowadzono większe kary dla producentów za brak zapewnienia odpowiedniego poziomu dostaw do hurtowni.

„Rozwiązanie to trzeba jednak uznać za nieskuteczne, Jak wykazano, nawet zapewnienie nadwyżki dostaw nie zagwarantuje dostępności leku dla pacjenta, ponieważ producent nie ma wpływu na dalszą dystrybucję leku. Na etapie prac legislacyjnych nad nową ustawą Infarma proponowała wprowadzenie mechanizmów znanych w innych krajach europejskich, które chroniłyby polski rynek i polskiego pacjenta. Takim rozwiązaniem
mogłaby być terytorialność ceny urzędowej” - czytamy w stanowisku Infarmy.

Sztywna byłaby tylko cena dla krajowego rynku, przy eksporcie obowiązywałyby warunki wolnorynkowe. Rozwiązanie to wprowadziła Hiszpania. Propozycja nie została jednak uwzględniona w toku prac legislacyjnych.