RR/Rynek Zdrowia | 08-11-2010 10:58

GIF powiadomił prokuratora o fałszywym inspektorze

Główny Inspektor Farmaceutyczny powiadomił prokuraturę o przypadkach podawania się nieustalonej jeszcze osoby za pracownika GIF. Zwracała się ona do firm farmaceutycznych m.in. o udostępnienie szczegółowych danych dotyczących procesu technologicznego wytwarzania leków.

W przesłanym nam 8 listopada mailu Zofia Ulz, Główny Inspektor Farmaceutyczny, zapewnia, iż w tej sprawie zostały dopełnione wszystkie czynności wymagane prawem. „Prokuratura ustali w toku śledztwa kto i w jakim celu starał się pozyskać wskazane w komunikacie dane” – czytamy w mailu.

W komunikacie z 20 października GIF przypominał firmom farmaceutycznym, że wszelkie prośby, nakazy, polecenia oraz decyzje Inspekcji kierowane są wyłącznie droga pisemną z własnoręcznym podpisem Głównego Inspektora Farmaceutycznego lub osoby przez niego upoważnionej.

Nieustalona jeszcze osoba chciała pozyskać informacje na temat procesu technologicznego i organizacyjnego wytwarzanych produktów leczniczych oraz danych osobowych specjalistów znających te procesy.