Luiza Jakubiak/ Rynek Zdrowia | 01-12-2008 06:42

Efekty zdrowotne i działania niepożądane nowoczesnych chemioterapii pod lupą NFZ

NFZ zapowiada zmiany, które mają poprawić system sprawozdawczo-rozliczeniowy, m.in. obejmujący farmakoterapie, w tym nowoczesną chemioterapię - dowiedział się portal rynekzdrowia.pl.

- System będzie zbliżony do rejestrów i ukierunkowany na zbieranie danych dotyczących efektów zdrowotnych oraz najważniejszych zdarzeń generujących koszty – wyjaśnia Rafał Zyśk, dyrektor departamentu gospodarki lekami NFZ.

System monitorowania programów zdrowotnych powstanie na podobieństwo już istniejących programów: leczenia przewlekłego WZW typu B i C oraz WZW typu B lamiwudynoodpornego.

W pierwszej kolejności rozbudowa monitoringu będzie dotyczyła programu leczenia raka piersi, choroby Pompego i leczenia przewlekłych zakażeń płuc u pacjentów z mukowiscydozą.

Płatnik rozszerzy także działania w zakresie monitorowania działań niepożądanych oraz finansowania leczenia ich skutków w kolejnych programach terapeutycznych.

- W tym roku wprowadziliśmy odrębne finansowanie leczenia działań niepożądanych III i IV stopnia w chemioterapii – przypomina Rafał Zyśk.

Zdaniem szefa DGL NFZ, sprawozdawanie działań niepożądanych w Polsce wygląda bardzo źle. Zarówno instytucje publiczne jak i klinicyści, mimo istniejących zapisów w prawie, nie radzili sobie z tym problemem, więc płatnik wprowadził dla działań niepożądanych III i IV stopnia odrębne finansowanie. Ok. 70 świadczeń jest powiązanych z 70 substancjami czynnymi, stosowanymi w chemioterapii.

- Dzięki temu mamy informację o realnych nakładach na leczenie działań niepożądanych - dodaje dyrektor.

Z drugiej strony, pozwoli to na weryfikację nakładów ponoszonych na leczenie działań niepożądanych po użyciu np. toksycznych cytostatyków.

- W sytuacji, gdy któryś z leków cytostatycznych okaże się bardzo kosztownym w obszarze działań niepożądanych, dla nas to będzie stanowiło istotny argument, by z producentem mocno negocjować cenę leku – mówi Zyśk.

Dlatego na 2009 rok Fundusz przygotował analogiczne rozwiązania dla innych programów terapeutycznych.

W tym roku do refundacji w ramach programu leczenia tętniczego nadciśnienia tętniczego weszły takie substancje jak: sildenafil, bosentan, iloprost.
Stworzono także program zapobiegania krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B.

- W 2009 roku planujemy wprowadzenie nowych programów – mówi Zyśk i wymienia: - Leczenie przewlekłych zakażeń płuc u pacjentów z mukowiscydozą (tobramycyna), leczenie choroby Pompego (alfa-glukozydaza), leczenie szpiczaka mnogiego z wykorzystaniem lenalidomidu - pod warunkiem obniżenia obniżenia ceny leku do progu efektywności kosztowej - oraz leczenie przewlekłej białaczki szpikowej (imatynib), również pod warunkiem obniżenia ceny, leczenie biologiczne w zesztywniającym zapaleniu stawów kręgosłupa i łuszczycowego zapalenia stawów oraz leczenie narkolepsji, po otrzymaniu rekomendacji Agencji Oceny Technologii Medycznych.