OIA Katowice/Rynek Zdrowia | 04-03-2013 11:58

Apteki płacą za błędne dane przekazywane do NFZ

Stanisław Piechula, wiceprezes Śląskiej Izby Aptekarskiej zwraca uwagę farmaceutów na to, czy dane elektroniczne wprowadzane do komputera i oddawane do NFZ są właściwe. Coraz więcej aptek automatycznie błędnie wprowadza takie dane jak regon czy datę wystawienia recepty.

NFZ automatycznie wybiera apteki, które realizują recepty na regony nieposiadające umowy na wystawianie recept refundowanych. Często wynika to z automatycznego wprowadzania przez apteki starych, zmienionych już regonów przychodni czy lekarzy. Apteki takie mogą zapłacić karę od każdego źle wprowadzonego regonu.

Podobnie ma się sytuacja przy oddawaniu innych błędnych danych, jak np. daty wystawienia recepty, PWZ lekarza, itp., co apteki często wprowadzają z pamięci komputera.

W razie wystąpienia takich błędów zaleca się rozważyć wystąpienie do dyrektora oddziału NFZ z prośbą o korektę tych danych. Wtedy kara nie powinna być naliczona, w przeciwieństwie, gdy NFZ sam to wychwyci.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, NFZ może naliczyć karę do 2% sumy wynikającej z minionej 12 miesięcznej refundacji. Przy takich błędach apteki informują o naliczaniu stałej kary od każdej źle wprowadzonej recepty, która jest jakimś ułamkiem tej kwoty.

Więcej: http://www.katowice.oia.pl/