MAK | 25-11-2008 13:05

Uhonorowanie Fundacji na rzecz Wspierania Rozwoju Polskiej Farmacji i Medycyny

Na Zamku Królewskim w Warszawie po raz szósty wręczono Perły Polskiej Gospodarki i po raz trzeci Perły Honorowe. Ranking wspólnie organizują wydawnictwo Polish Market i Instytut Nauk Ekonomicznych PAN.

Perły Honorowe przyznawane są w kategoriach: gospodarka, nauka, kultura, krzewienie polskich tradycji i wartości patriotycznych, krzewienia wartości społecznych i właśnie w tej kategorii została uhonorowana Fundacja na rzecz Wspierania Rozwoju Polskiej Farmacji i Medycyny.

Fundacja została założona przez Polpharmę w 2001 r. Jej misją jest wspieranie rozwoju nauk farmaceutycznych i medycznych poprzez finansowanie badań naukowych w tych dziedzinach. Wyraża się ona hasłem „Pomagamy Ludziom Nauki”. Środki finansowe przeznaczone na działalność statutową Fundacji w całości pochodzą z budżetu Polpharmy. Firma przekazała na ten cel już 14 milionów złotych.

Najważniejsze projekty realizowane przez Fundację to organizowany co roku konkurs na finansowanie projektów badawczych w dziedzinie nauk farmaceutycznych i medycznych (dotychczas w 7 edycjach konkursu, przyznano 45 grantów) oraz uruchomiony w 2006 roku  program stypendialny.