PAP/Rynek Zdrowia | 04-04-2019 19:01

MZ: do 23 kwietnia organizacje pacjentów mogą zgłaszać kandydatów do Rady Naukowej ABM

Do 23 kwietnia organizacje, do których celów statutowych należy ochrona praw pacjenta, mogą zgłaszać kandydatów do Rady Naukowej Agencji Badań Medycznych - poinformowało w czwartek (4 kwietnia) Ministerstwo Zdrowia.

Fot. Archiwum (zdjęcie ilustracyjne)

Rolą powstającej Agencji ma być wspieranie rozwoju badań w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz technologii medycznych, w tym m.in. niekomercyjnych badań klinicznych produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych, jak również badań procesów leczniczych, a także badań i interwencji epidemiologicznych, analiz i modelowania dużych publicznych zbiorów danych w ochronie zdrowia oraz badań dotyczących zarządzania, rozwoju i optymalizacji systemu ochrony zdrowia.

Zgodnie z ustawą działalność Agencji będzie polegała na dofinansowaniu badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz projektów interdyscyplinarnych wyłonionych w drodze konkursu, ze szczególnym uwzględnieniem badań klinicznych.

Rada jest organem o charakterze opiniodawczym. Kandydatów na członka Rady ABM może zgłosić wyłącznie organizacja, do której celów statutowych należy ochrona praw pacjenta. Zgłoszenia indywidualne nie będą rozpatrywane.

Członkiem Rady może zostać osoba, która m.in. korzysta z pełni praw publicznych; nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe i posiada wiedzę i doświadczenie zawodowe w dziedzinie badań naukowych. Zgłoszenia należy przesłać najpóźniej do 23 kwietnia. 

Czytaj: gov.pl