AS/RynekZdrowia | 21-10-2008 09:23

Gdańsk: Honoris causa dla prof. Bartelinka

W Auditorium Primum AMG Atheneum Gedanense Novum nadano zostanie dzisiaj tytuł honoris causa prof. Harry

Prof. Bartelink opracował predykcyjne testy określające odpowiedź na napromienianie i opisał interakcje pomiędzy lekami przeciwnowotworowymi i napromienianiem w modelach in vitro i in vivo. Pozwoliło to z kolei opracować strategię równoczesnej radioterapii i leczenia cisplatyną u chorych na raka płuca, która następnie stała się również światowym standardem w leczeniu zaawansowanych nowotworów głowy i szyi oraz raka szyjki macicy. W dużym, kluczowym badaniu wykazał skuteczność leczenia oszczędzającego chorych na raka piersi i opracował nowy, obecnie powszechnie przyjęty schemat radioterapii tego nowotworu.

Harry Bartelink ukończył Wydział Medyczny Uniwersytetu w Nijmegen, a następnie odbył staż i otrzymał stopień doktora medycyny w Holenderskim Instytucie Onkologii – Szpitalu im. Antoniego van Levenhoeka. W latach 1985-2007 był kierownikiem Zakładu Radioterapii w tejże instytucji. W 1990 roku otrzymał stanowisko profesora eksperymentalnej radioterapii we Free University w Amsterdamie, a w 1999 roku przeszedł do Uniwersytetu w Amsterdamie. Był On także członkiem zespołu, konsultantem lub wizytującym profesorem w wielu instytucjach, w tym w Instytucie Radioterapii w Rotterdamie, Instytucie Gustave-Roussy, Uniwersytecie Stanforda i Uniwersytecie Paris-Sud. Prof. Bartelink Piastował wiele honorowych funkcji, w tym przewodniczącego Europejskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej oraz Federacji Europejskich Towarzystwa Onkologicznych i otrzymał szereg prestiżowych nagród, w tym “Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw” od królowej Holandii.

Tytuł honoris causa na Akademii Medycznej w Gdańsku nadano po raz 37. Przed dwoma laty otrzymał go Inving W. Wainer – światowej sławy specjalista w dziedzinie farmakologii, chemii medycznej i onkologii, a w roku ubiegłym Japończyk – Takaski Wakabayashi – wybitny znawca biologii molekularnej i patologii komórek.