PAP/Rynek Zdrowia | 28-01-2013 19:49

Flagowe projekty UE z udziałem polskich naukowców

Badania nad ludzkim mózgiem i właściwościami grafenu to dwa strategiczne projekty UE - ogłosiła Komisja Europejska. Na realizację każdego z nich przeznaczy ona ponad miliard euro. W badaniach, które potrwają 10 lat, uczestniczą polscy naukowcy.

Projekty "Human Brain Project (HBP)" i "Grafenowy Projekt Flagowy" wygrały konkurs Komisji Europejskiej w ramach programu "Nowe Technologie i Technologie Przyszłości" (Future and Emerging Technologies - FET).
 
Celem projektu badań nad mózgiem "Human Brain Project" będzie zjednoczenie wysiłków europejskich naukowców na rzecz jednego z największych wyzwań współczesnej nauki - zrozumienia ludzkiego mózgu. Głównym założeniem projektu jest wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych do tworzenia modeli scalających rozproszoną wiedzę dotyczącą działania i struktury mózgu człowieka.

W badaniach weźmie udział zespół kierowany przez dr. hab. Piotra Bogorodzkiego z Politechniki Warszawskiej. Naukowcy będą pracowali nad stworzeniem bazy zawierającej dane obrazowe, genetyczne, kliniczne oraz behawioralne. Powstanie takiej bazy, integrującej wiedzę z wielu dziedzin, ułatwi zrozumienie procesów biologicznych zachodzących w mózgu zdrowych i chorych osób.

Projekt będzie realizowany przez 10 lat (2013-2023) w 87 europejskich instytucjach badawczych, którymi kieruje profesor Henry Markram z Politechniki w Lozannie. Budżet programu przewidziano na 1,16 mld euro.

W drugim z wyłonionych przez KE projektów naukowcy zbadają wyjątkowe właściwości grafenu. Jest on najcieńszym z materiałów, 100-300 razy twardszym od stali i przewodzi elektryczność znacznie lepiej niż miedź. Przewiduje się, że grafen umożliwi opracowanie nowych paradygmatów obliczeniowych czy rewolucyjnych rozwiązań medycznych, takich jak np. sztuczna siatkówka oka.

W ramach projektu powstało konsorcjum naukowo-przemysłowe, którego celem będzie wykorzystanie grafenu w rozmaitych dziedzinach - począwszy od elektroniki, poprzez inżynierię materiałową, aż do medycyny.

Stałe finansowanie przez cały czas trwania projektu będzie pochodzić z unijnych programów ramowych w zakresie badań naukowych i innowacji, głównie z programu "Horyzont 2020" (2014-2020).