PAP/Rynek Zdrowia | 18-10-2019 16:16

Poznań: nowy sprzęt dla Szpitala Miejskiego

Miasto Poznań przeznaczyło ponad 4,8 mln zł na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei. Z nowoczesnej aparatury pacjenci będą mogli korzystać m.in. w nowym Zakładzie Diagnostyki Obrazowej z pracownią tomografii komputerowej.

Tomograf zacznie działać w przyszłym tygodniu Fot. Szpital Giżycki (zdjęcie ilustracyjne)

Do Zakładu trafił cyfrowy aparat rentgenowski z torem wizyjnym do radiografii i fluoroskopii, mobilny aparat RTG cyfrowy i aparat RTG płucno-kostny. Kupiono ponadto stacje diagnostyczne, kliniczny cyfrowy aparat ultrasonograficzny z trzema głowicami oraz tomograf komputerowy. Wkład finansowy szpitala wyniósł 320 tys. zł.

 - Wymieniliśmy cały sprzęt do rentgenodiagnostyki, ponieważ był już bardzo stary, natomiast dotychczas używany tomograf mieliśmy w ramach tzw. leasingu - tłumaczyła w piątek dyrektor Szpitala Miejskiego Elżbieta Wrzesińska-Żak.

Wrzesińska-Żak wskazała, że na inwestycji w nowoczesny sprzęt skorzystają przede wszystkim pacjenci, którzy będą badani i diagnozowani na wysokospecjalistycznych urządzeniach. - Tomograf zacznie działać w przyszłym tygodniu. Zakończyły się już szkolenia dla lekarzy i techników - podkreśliła.

Dzięki dofinansowaniu, szpital zyskał również wyposażenie i sprzęt niezbędne dla potrzeb innych oddziałów, w tym m.in. wideo-laryngoskop intubacyjny, sprężarkę śrubowo-zespołową na potrzeby centralnego zaopatrywania bloku operacyjnego i gabinetów zabiegowych w sprężone powietrze oraz scentralizowany system do monitorowania i nadzoru okołoporodowego.

Urząd Miasta Poznania przypomniał w piątek, że w latach 2015-2018 miasto wsparło poznańskie placówki medyczne i szpitale kwotą ponad 78,5 mln zł. Z dotacji skorzystały m.in. Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia oraz Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu.

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei otrzymał z miejskiego budżetu w latach 2015-2018 łącznie 26 mln zł. Dzięki tym środkom placówka zmodernizowała m.in. oddziały diabetologii i chorób wewnętrznych, gastroenterologiczny wraz z pracownią endoskopową i gastroenterologiczną. Wyremontowana została także szpitalna Izba Przyjęć i oddział ginekologii.

Anna Jowsa - PAP